Spring naar de inhoud
Home » Disclaimer

Disclaimer

Door het gebruik van deze website en de informatie die deze website bevat, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Gebruik

De informatie op deze website is louter informatief en mag niet als adviserend worden aanzien. De teksten zijn geen vervanging van het professionele advies van je behandelende arts of andere zorgverlener. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of letsel ten gevolge van gebruik van de informatie op deze site.

Rechten

Niets uit deze website mag worden overgenomen, geheel of gedeeltelijk, zonder mijn expliciete toestemming. De gepubliceerde media mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verdeeld, ook niet via een eigen netwerk. Het is niet toegestaan artikels en of beeldmateriaal te kopiëren en op andere websites of magazines te gebruiken. Al het gepubliceerde materiaal is beschermd onder het auteursrecht en eigendom van Rosemarie De Weirdt.

De naam, het logo en de vormgeving van Born to be Microbial – alsook alle gelijkaardige tekens – zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die identiek of gelijkaardig zijn aan die van Born to be Microbial noch gebruikt worden op een manier die tot verwarring zou kunnen leiden of Born to be Microbial in diskrediet zou kunnen brengen of haar imago zou kunnen aantasten. 

Bij het verwijzen naar materiaal van deze website dient een duidelijke bronverwijzing vermeld te worden. Zou je graag iets van Born to be Microbial publiceren in je krant, magazine of website? Gelieve me te contacteren via info@borntobemicrobial.be.

Links 

Deze website kan links en verwijzingen naar andere websites of andere informatiebronnen bevatten. Ik heb geen controle over die website en informatiebronnen.

Ondanks de zorg die ik besteed aan de informatie die op deze site verschijnt kan deze soms toch onvolledig of incorrect zijn. Mocht je een foutje ontdekken, dan mag je me dat zeker laten weten.